Informacje ogólne

Stowarzyszenie Kobiet Ewangelickich w Niemczech jest organizacją zrzeszającą 39 ogólnokrajowych i regionalnych stowarzyszeń kobiet ewangelickich. Polsko-niemieckie pojednanie jest częścią różnorodnego zaangażowania ekumenicznego Kobiet Ewangelickich.

pracownicy pojednania