Darowizny

40 lat niemiecko-polskiej pracy na rzecz pojednania w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

32 lata z udziałem ewangelickich kobiet. Kontynuowany przez 28 lat jako projekt kobiet. Od początku: finansowany z darowizn.

Dokumentacja pracy na rzecz pojednania i jej publikacja na tej stronie internetowej są również finansowane z datków na rzecz pojednania polsko-niemieckiego przez ewangelickie kobiet w Niemczech, a także z dotacji z Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. Dziękujemy EKD i licznym darczyńcom za wsparcie!

Niemiecko-polskie prace na rzecz pojednania trwają i są prowadzone dzięki:

  • siostrzanej współpracy z Ogólnopolskim Forum Kobiet Luterańskich
  • tłumaczeniu tej witryny na język polski

Die Übersetzung war ein dringender Wunsch unserer polnischen Partnerinnen und Partner.
Dziękujemy PracęKobiet w Gustav-Adolf-Werk za wsparcie finansowe.
Tłumaczenie jest również dla nas bardzo ważne – w czasach, gdy uważano, że tendencje nacjonalistyczne stały się przeżytkiem, jesteśmy świadkami ich odradzania się.Tak w Niemczech, jak i w Polsce. Europa potrzebuje ludzi, potrzebuje organizacji w społeczeństwieobywatelskim, takich jak Ewangelickie Kobiety w Niemczech, aby nie rezygnować z działań na rzecz pojednania między narodami.
Poprzez darowiznę na rzecz projektu budującego pojednanie polsko-niemieckieEwangelickich Kobiet w Niemczech wspierasz budowanie solidnych fundamentów wspólny europejskiej – Domu Europy


Konto darowizny:
Evangelische Frauen in Deutschland e.V.
IBAN: DE61 3506 0190 1011 8630 40
Słowa kluczowego „Versöhnung“

PayPal:

pracownicy pojednania