Dokumentacja

UWIDOCZNIENIE PRACY KOBIET

W październiku 2014 r. walne Zgromadzenie Ewangeliczek w Niemczech podjęło decyzję o zakończeniu projektu pojednania CZD w jego dotychczasowej formie wyjazdem w 2015 roku – połączonym z powierzeniem biuru dokumentacji projektu. Także po to, aby publicznie pokazać, jak wielką rolę odegrała ewangelicka praca kobiet w zapewnieniu kontynuacji tego dzieła pojednania po zjednoczeniu Niemiec.

Biografka i kronikarka Astrid Utpatel-Hartwig i Margot Papenheim jako kompetentne referentki EPKwN (EFiD) wspólnie opracowały koncepcję dokumentacji.

„Historia mówiona (oral history)” była i będzie: historią opowiadaną przez współczesnych świadków. Przemierzając Niemcy i Warszawę Astrid Utpatel-Hartwig przeprowadziła wywiad z 24 osobami: 12 z Niemiec, 12 z Polski. W Niemczech z liderami w różnych fazach historycznych projektu, z liderkami wycieczek do Warszawy i z jej uczestniczkami. W Warszawie z partner(k)ami współpracującymi w Centrum Zdrowia Dziecka i społecznością ewangelicką.

Astrid-Utpatel Hartwig przy pracy nad dokumentacją. – więcej pod www.buch-der-erinnerungen.de

Nagrane wywiady zostały następnie przepisane przez Astrid Utpatel-Hartwig. Aby zachować ich narracyjny charakter, redagowano je bardzo ostrożnie, gdy było to absolutnie konieczne dla czytelności.
Szybko stało się jasne, że publikacja nie ukaże się w formie książki drukowanej, ponieważ okazało się zbyt prawdopodobne, że doświadczenia 40 lat niemiecko-polskiego dzieła pojednania zainteresowałyby tylko niewielką grupę odbiorców.

Zdjęcia © Franziska Evers, Hamburg

Stronę internetową Pamięć. Zrozumienie. Pojednanie. zaprojektowała menedżerka mediów
społecznościowych
Catharina Siemer – więcej pod www.catharinasiemer.de

 

PROMOWANIE UNII EUROPEJSKIEJ

Pamięć. Zrozumienie. Pojednanie. – Nazwa strony internetowej do dokumentacji projektu pojednania jest programem. Budowanie przyszłości – to czwarty punkt na stronie Wszyscy zaangażowani w projekt pojednania zawsze mieli taką perspektywę: że będzie to wkład w przygotowanie gruntu do zjednoczenia tego kontynentu, tak rozdartego i zniszczonego po dwóch wojnach światowych i dosłownie podzielonego na dziesięciolecia.
Dokumentacja 40 lat niemiecko-polskiego dzieła pojednania zostanie opublikowana w czasie, gdy pełne nadziei rozpoczęte polityczne zjednoczenie Europy jest fundamentalnie kwestionowane z wielu stron. Kto kilka lat temu wyobrażałby sobie, że prawicowe ruchy i partie populistyczne i nacjonalistyczne – także w Polsce i w Niemczech – dziś wytrwale i z powodzeniem pracują nad odwróceniem biegu europejskiej historii zjednoczenia? Oby historie pojednania opowiadane tutaj przez ludzi z Niemiec i Polski przyczyniły się pozytywnie do obniżenia napięcia, i sprawiły, że pamięć, zrozumienie i pojednanie są wspólną pokojową przyszłością Europy.

Margot Papenheim
Referentka w Ewangelickim Centrum Kobiet i Mężczyzn | Oddział Ewangelickie Kobietyw Niemczech

pracownicy pojednania