Ewangelicka Pomoc Kobiet w Niemczech

Jako stowarzyszenie kościelne reprezentujemy ewangelicką pracę kobiet zorganizowaną w stowarzyszeniach i w kościołach regionalnych.

Wzmacniamy integrację i tożsamość kobiet w Kościołach Ewangelickich.

Rozwijamy ewangelicki profil działalności kobiet w Kościele w Niemczech.

Upowszechniamy wyniki badań teologii i etyki feministycznej, teologii wyzwolenia oraz teologii kontekstualnej i wprowadzamy je do debaty kościelnej i publicznej.

Uczestniczymy w działalności diakonijnej (charytatywnej) w społeczeństwie i promujemy ją.

Prezentujemy nasze stanowisko w kwestiach polityki społecznej i kościelnej oraz przedstawiamy je na forum Kościoła, społeczeństwa i w gremiach politycznych.

Uczestniczymy w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym i jako członkinie Niemieckiego Komitetu Światowego Dnia Modlitwy Kobiet jesteśmy odpowiedzialne za pracę w Światowym Dniu Modlitwy w ramach Ewangelickiego Kościoła Niemiec.

Uczestniczymy w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym, a także międzykulturowym i międzynarodowym z perspektywy kobiet i ich zaangażowania.

pracownicy pojednania