Młodzież nabiera tempa

… po raz pierwszy 2 tygodnie pracy protestanckiej młodzieży z NRD na budowie w Warszawie

pracownicy pojednania