Stopka Redakcyjna

www.erinnern-verstehen-versohnen.de jest opublikowany i jest odpowiedzialny :

Evangelisches Zentrum Frauen und Männer gGmbH i. L.
Zarządzanie: Dr. Eske Wollrad, Martin Rosowski
Berliner Allee 9-11
30175 Hannover
Tel.: 0511.89768.0
info@evangelisches-zentrum.de
www.evangelisches-zentrum.de

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Hannover HRB 213075

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przy każdorazowym wyświetleniu przez użytkownika oferty internetowej z Evangelisches Zentrum Frauen und Männer gGmbH oraz przy każdym pobieraniu pliku dane z tej operacji są tymczasowo zapisywane i przetwarzane w pliku dziennika.
Przed zapisaniem każdy rekord jest anonimizowany poprzez zmianę adresu IP.
W szczególności zapisywane są następujące dane dotyczące każdego wyświetlenia strony/pobrania pliku:
• adres IP poddany anonimizacji
• data i godzina
• otwarta strona/nazwa pobranego pliku
• ilość przesłanych danych
• informacja, czy proces wyświetlenia strony/pobrania pliku zakończył się powodzeniem
Dane te służą jedynie celom statystycznym i są przetwarzane tylko w celu optymalizacji oferty, a następnie usuwane.
Innego rodzaju wykorzystywanie danych lub przekazywanie ich podmiotom trzecim nie ma miejsca.
Przy wyświetlaniu poszczególnych stron wykorzystuje się tymczasowe pliki, tak zwane pliki „cookies”, by ułatwić poruszanie się po witrynie. Pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych i są usuwanie po zakończeniu sesji. Nie stosuje się technik umożliwiających odtworzenie wyświetleń użytkownika, takich jak np. aplety Java czy kontrolki Active-X.
Adresy pocztowe i adresy e-mail, podawane w ramach zapytań lub zamówień materiału informacyjnego, są wykorzystywane wyłącznie do celów korespondencyjnych względnie wysyłkowych.

pracownicy pojednania